BOOKING

Vui lòng chọn dịch vụ muốn đặt trước:

Mơ Bistro

Bạn vui lòng inbox Fanpage hoặc Zalo số 081.963.5006 – 085.990.5006 của Rừng Thông Mơ để đặt bàn nhé.

Trải nghiệm ẩm thực

Trải nghiệm nghỉ dưỡng

Mơ Event

thông tin đặt TIỆC

thông tin
đặt TIỆC

Chọn dịch vụ muốn đặt:
 • Birthday
 • Wedding
 • Meeting
 • VIP Dining
 • Exhibition
Field is required!
Field is required!
Số lượng khách tham dự:
-
+
Field is required!
Field is required!
Ngày tổ chức (dự kiến):
Field is required!
Field is required!
Thời gian tổ chức:
 • Buổi sáng
 • Buổi trưa
 • Buổi chiều
 • Buổi tối
 • Cả ngày
Field is required!
Field is required!
Họ tên người đặt:
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại:
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Các yêu cầu khác:
Field is required!
Field is required!

Tổ chức sự kiện & tiệc

Mơ Deli

thông tin đặt giao hàng

THÔNG TIN
ĐẶT GIAO HÀNG

Bạn là khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp?
 • Khách hàng cá nhân
 • Khách hàng doanh nghiệp
Field is required!
Field is required!
Vui lòng chọn khu vực giao hàng:
 • Sài Gòn
 • Đà Lạt
Field is required!
Field is required!
Vui lòng chọn ngày giao:
Field is required!
Field is required!
Họ tên người đặt:
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại:
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Các yêu cầu khác:
Field is required!
Field is required!

ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP

Vui lòng xem menu Mơ Deli tại đây và đặt hàng trực tiếp tại Zalo hoặc Messenger.

Trải nghiệm ẩm thực tại nhà

Mơ Bistro

thông tin đặt bàn

THÔNG TIN
ĐẶT BÀN

Chọn dịch vụ muốn đặt bàn:
Field is required!
Field is required!
Thời gian đến:
Field is required!
Field is required!
Ngày đặt bàn:
Field is required!
Field is required!
Số lượng người:
-
+
Field is required!
Field is required!
Họ tên người đặt:
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại:
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Các yêu cầu khác:
Field is required!
Field is required!

Trải nghiệm ẩm thực

Mơ Stay

Bạn vui lòng inbox Fanpage hoặc Zalo số 081.963.5006 – 085.990.5006 của Rừng Thông Mơ để liên hệ đặt trước Villa Mơ Stay nhé!

Trải nghiệm nghỉ dưỡng

Mơ Bistro

Bạn vui lòng inbox Fanpage hoặc Zalo số 081.963.5006 – 085.990.5006 của Rừng Thông Mơ để đặt bàn nhé.

Trải nghiệm ẩm thực

Mơ Stay

Bạn vui lòng inbox Fanpage hoặc Zalo số 081.963.5006 – 085.990.5006 của Rừng Thông Mơ để liên hệ đặt trước Villa Mơ Stay nhé!

Trải nghiệm nghỉ dưỡng

Mơ Event

thông tin đặt TIỆC

thông tin
đặt TIỆC

Chọn dịch vụ muốn đặt:
 • Birthday
 • Wedding
 • Meeting
 • VIP Dining
 • Exhibition
Field is required!
Field is required!
Số lượng khách tham dự:
-
+
Field is required!
Field is required!
Ngày tổ chức (dự kiến):
Field is required!
Field is required!
Thời gian tổ chức:
 • Buổi sáng
 • Buổi trưa
 • Buổi chiều
 • Buổi tối
 • Cả ngày
Field is required!
Field is required!
Họ tên người đặt:
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại:
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Các yêu cầu khác:
Field is required!
Field is required!

Tổ chức sự kiện & tiệc

Mơ Deli

thông tin đặt giao hàng

THÔNG TIN
ĐẶT GIAO HÀNG

Bạn là khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp?
 • Khách hàng cá nhân
 • Khách hàng doanh nghiệp
Field is required!
Field is required!
Vui lòng chọn khu vực giao hàng:
 • Sài Gòn
 • Đà Lạt
Field is required!
Field is required!
Vui lòng chọn ngày giao:
Field is required!
Field is required!
Họ tên người đặt:
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại:
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Các yêu cầu khác:
Field is required!
Field is required!

ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP

Vui lòng xem menu Mơ Deli tại đây và đặt hàng trực tiếp tại Zalo hoặc Messenger.

Trải nghiệm ẩm thực
tại nhà

Mơ Event

thông tin đặt TIỆC

thông tin
đặt TIỆC

Chọn dịch vụ muốn đặt:
 • Birthday
 • Wedding
 • Meeting
 • VIP Dining
 • Exhibition
Field is required!
Field is required!
Số lượng khách tham dự:
-
+
Field is required!
Field is required!
Ngày tổ chức (dự kiến):
Field is required!
Field is required!
Thời gian tổ chức:
 • Buổi sáng
 • Buổi trưa
 • Buổi chiều
 • Buổi tối
 • Cả ngày
Field is required!
Field is required!
Họ tên người đặt:
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại:
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Các yêu cầu khác:
Field is required!
Field is required!

Tổ chức sự kiện & tiệc

Mơ Deli

thông tin đặt giao hàng

THÔNG TIN
ĐẶT GIAO HÀNG

Bạn là khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp?
 • Khách hàng cá nhân
 • Khách hàng doanh nghiệp
Field is required!
Field is required!
Vui lòng chọn khu vực giao hàng:
 • Sài Gòn
 • Đà Lạt
Field is required!
Field is required!
Vui lòng chọn ngày giao:
Field is required!
Field is required!
Họ tên người đặt:
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại:
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Các yêu cầu khác:
Field is required!
Field is required!

ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP

Vui lòng xem menu Mơ Deli tại đây và đặt hàng trực tiếp tại Zalo hoặc Messenger.

Trải nghiệm ẩm thực tại nhà

info@rungthongmo.com
+84 819 635 006
Đường Hoa Hồng,
P.4, TP. Đà Lạt,
Lâm Đồng, Việt Nam

Copyright @2021. All rights reserved.